JS Financial News - шаблон joomla Новости
Cuma, 20 Nisan 2018

Faaliyetlerimiz

Diyaliz Merkezi Sahipleri Bölgesel İstişare toplantısı Mersin`de yapıldı.

TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına katılım sağlandı.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Sayın Cem Murat YILDIRIM ziyaret edildi.

TCSB Sağlık Turizmi Daire Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Ali AYDIN ziyaret edildi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Organ,Doku,Hücre ve Diyaliz Hiz. Daire Başkanı Sayın Murat ÖZTÜRK ziyaret edildi.

TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına katılım sağlandı.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD) İstihdamı Çalışma Toplantısına iştirak edildi.

 

Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenen “Sağlık Tesislerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD) İstihdamı Çalışma Toplantısı”na iştirak edilerek 

T.C. Sağlık Bakanlığı ve  SGK  nezdinde ziyaretler yapılmıştır.

 

SUT Hemodiyaliz geri ödeme ücretleri ve Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik  konuları  başta olmak üzere güncel sorunlar ile ilgili görüşlerimizin paylaşılması amaçları ile DİADER Yön. Kur. olarak 08.02.2017 tarihinde;

 

T.C Sağlık Bakanlığı Organ,Doku,Hücre ve Diyaliz Daire Başkanı Sayın Murat ÖZTÜRK,

SGK Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Mustafa ÖZDERYOL,

SGK Sözleşme ve Uygulamaları Şube Müdürü  Sayın Sibel GAZİOĞLU,

 

ziyaret edlmiş ve yapılan görüşmelerde DİADER görüşleri gerek yazılı gerekse sözlü

olarak arz edilmiştir.

ATO  tarafından düzenlenen “SUT 2017 Yılı Öngörüleri” konulu toplantıya katılım sağlandı.

 

ATO Sağlık Özel İhtisas Komisyonu’nun SGK Başkanı Sayın Mehmet Selim Bağlı ve

 

Başkan Yardımcısı Sayın Orhan KOÇ  katılımı ile düzenlediği “Sağlık Uygulama

 

Tebliği ve Genel Sağlık Sigortası Stratejilerinin 2017 Yılı Öngörüleri” konulu

 

toplantıda  Genel Sekreterimiz Mustafa IŞIK tarafından “Sektörümüzün Yeniden

 

Değerlendirilmesinde Fayda Görülen Konuları” başlıklı bir sunum yapılarak  

 

problemlerimizin bir kez daha en yüksek düzeyde dile getirilmesi gerçekleştirilmiştir.

TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına katılım sağlandı.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sağlık Hizmetleri

 

Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Nurullah Okumuş, SGK GSS Genel Müdür

 

Yardımcısı Sayın Alper Süzen`in de katılımı ile gerçekleştirilen yılın son TOBB

 

Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi  Toplantısında Genel Sekreterimiz Mustafa IŞIK

 

tarafından “Sağlık Hizmet Sunucularının Önümüzdeki Dönem Hedefleri” başlıklı

 

bir sunum yapılarak DİADER olarak TCSB , SGK VE TOBB`dan önümüzdeki

 

dönemde destek beklenilen konular arz edilmiştir.

16 Kasım 2016

 

T.C. Sağlık Bakanlığı nezdinde ziyaretler yapılmıştır.

 

TCSB mevzuat uygulamaları ve SKS-Diyaliz (v1) ile ilgili görüşlerimizin aktarılması amacı ile  DİADER Yön. Kur. olarak  16.11.2016 tarihinde;

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ ziyaret edilmiş,

T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sos. Güv .Bakanlığı ve SGK nezdinde ziyaretler yapılmıştır.

Hemodiyaliz geri ödeme ücretleri ve son yıllardaki özel diyaliz merkezleri sayılarındaki değişim başlıkları ile ilgili görüşlerimizin aktarılması  amaçları ile DİADER Yön. Kur. olarak  18.04.2016 tarihinde;

T.C. Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ahmet ERDEM,

SGK Başkan Yardımcısı Sayın Orhan KOÇ,

 

ziyaret edilmiş ve yapılan görüşmelerde anılan konular ile ilgili DİADER görüşleri gerek yazılı gerekse sözlü olarak arz edilmiştir.

SGK - Diyaliz Sektörü Değerlendirme Toplantısı – ANKARA

 

08 Mart 2016 tarihinde SGK Tarafından düzenlenen ve SGK Başkan Yardımcısı Sayın Orhan KOÇ Başkanlığında gerçekleştirilen Diyaliz Sektörünün bugünkü durumu ve geleceğinin tartışıldığı toplantıya DİADER Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmış;  sektörümüzün yakın geçmişi, bugünü ve geleceği ile ilgili tüm görüş ve önerilerimiz Sayın yetililere bir kez daha tüm detayları ile arz edilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı-SAGEM STD Değerlendirme Toplantısı – ANKARA

27 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da yapılan  “Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” konulu STD Çalışmasının Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısına DİADER olarak katılım sağlanmış ve çalışmada gelinen noktadaki hemodiyaliz tedavisi ile ilgili hususlara ilişkin DİADER görüşleri  Çalışma Grubu Sayın Üyeleri ile paylaşılmıştır.

26 Şubat 2016

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Organ,Doku,Hücre ve Diyaliz Hiz. Daire Başkanı Sayın Murat ÖZTÜRK ziyareti.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı uygulamaları sonucu oluşan güncel sektörel sorunlar ile ilgili görüşlerimizin arz edilmesi amacı ile Daire Başkanı Sayın Murat ÖZTÜRK ziyaret edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Sayın Dr. Mehmet Selim BAĞLI ziyaret edilmiştir.

Hemodiyaliz geri ödeme ücretleri ile ilgili görüşlerimizin paylaşılması amacı ile DİADER Yön. Kur. olarak 14.01.2016 tarihinde;

SGK Başkanı  Sayın Dr. Mehmet Selim BAĞLI,

T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik ziyaret edilmiştir.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili görüşlerimizin paylaşılması amacı ile DİADER Yön. Kur. olarak 14.01.2016 tarihinde;

T.C Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin ÇELİK,

T.C. Sağlık Bakanlığı SAGEM STD Çalışma Toplantısı - İZMİR

26-27 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de yapılan  “Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” konulu STD Çalışmasının Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısına DİADER olarak katılım sağlanmış ve bu konudaki DİADER görüşleri  Çalışma Grubu Sayın Üyelerine arz edilmiştir.

TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına katılım sağlandı.

 

TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısında Genel Sekreterimiz Mustafa IŞIK tarafından “Sağlık Hizmet Sunucularının Önümüzdeki Dönem Hedefleri” başlıklı bir sunum yapılarak DİADER olarak TOBB`dan önümüzdeki dönemde destek beklenilen konular arz edilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve  T.C. Sağlık Bakanlığı SAGEM nezdinde ziyaretler yapılmıştır.

 

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte yapılması düşünülen değişiklikler ve “Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” konulu STD Çalışması ile ilgili görüşlerimizin paylaşılması amaçları ile DİADER Yön. Kur. olarak 18.11.2015 tarihinde;

 

T.C Sağlık Bakanlığı Organ,Doku,Hücre ve Diyaliz Daire Başkanı Sayın Murat ÖZTÜRK,

SAGEM  Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Olgun ŞENER,

ziyaret edlmiş ve yapılan görüşmelerde anılan konular ile ilgili DİADER görüşleri gerek yazılı gerekse sözlü olarak arz edilmiştir.

İletişim

Sinanpaşa Mah. Şehit Dursun Bakan Sok. No: 3/3
Beşiktaş / İstanbul

Tel - Fax :    0212 330 40 21
Tel:    0533 361 00 01

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.